#  BORANG  MUATURUN
1 Borang Menarik Diri Dari UiTM Muaturun
2 Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Yuran 2018 (Selain Pelajar iNED) Muaturun Bagi pelajar pascasiswazah (Master/PhD), pelajar perlu membuat permohonan penangguhan online di laman web berikut : https://online.uitm.edu.my/ipsis/deferment/
3 Pekeliling Perlindungan Kesihatan Pelajar Di Bawah Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar Muaturun
4 Borang Permohonan Aktiviti Pelajar (Borang C-HEP/PKP/09 (Pindaan 2019)) Muaturun
5 Borang Maklum Balas Pelanggan FKPM Muaturun
6 Borang Permohonan Kenderaan (HEP) Muaturun
7 Borang Pertukaran Penyelia FKPM (untuk pelajar Ijazah sahaja) Muaturun
8 Borang Permohonan Aktifkan Status Sebagai Pelajar Muaturun
9 Borang Permohonan Dewan Dan Kemudahan (Unit Majlis Pejabat Pengurusan Fasiliti UiTM Shah Alam) Muaturun
10 Borang Permohonan Cuti Khas Muaturun
11 Borang Permohonan Pengguguran / Penambahan Kursus Muaturun
12 Borang Permohonan Pengecualian Kredit Muaturun
13 Borang Permohonan Peperiksaan Khas Muaturun
14 Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Akhir Muaturun
15 Borang Permohonan Pertukaran Mod Pengajian Muaturun
16 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) Muaturun
17 Borang Honorarium (Unit Kewangan Zon 4, Pejabat Bendahari UiTM) Muaturun
18 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai UiTM (PK.PBUiTM.PPK.(0).14/03) Muaturun
19 Borang Pemohonan Pendahuluan Pelbagai UiTM (PK.PBUiTM.PPK.(0).14/02) Muaturun
20 Format Kertas Kerja (HEP) Muaturun
21 Borang Kebenaran Menggunakan Mesin Fax Fakulti Muaturun
22 Borang Aduan Pelajar Melalui Penasihat Akademik Muaturun
23 Borang Permohonan Aktiviti Pelajar FKPM Muaturun
24 Borang Pertukaran Penyelia FKPM (untuk pelajar sarjana muda sahaja) Muaturun
25 Internship Acceptance Form Muaturun
26 Borang Permohonan Pembayaran Geran Luar Negara - Program Pelajar Muaturun
27 Borang Rayuan Permohonan Pertukaran Program/Kampus UiTM Muaturun
28 Borang Pengesahan Penghantaran Laporan Aktiviti Pelajar Muaturun
29 Borang Permohonan Cenderahati Fakulti Muaturun
30 Borang Permohonan Pembayaran Geran Luar Negara / Dalam Negara - Program Pelajar Muaturun
31 Borang Permohonan Aktiviti Pelajar (Senarai Semak) Muaturun

 

 

(FULL VERSION) Guidebook for Young Broadcasters

 

 

Practical Training Evaluation Form

# PROGRAM MUATURUN
1

Public Relations (MC 242)

Course Code: COM661 (Old Cohort) & COM655 (New Cohort)

Muaturun
2

Journalism Programme (MC 241)

Muaturun
3 Broadcasting Programme (MC 243) Muaturun
4

Advertising (MC 244)

Muaturun
5 Publishing Programme (MC 245) Muaturun
6

Instructional Communication and Training Programme (MC 246)

Muaturun
7 Interpersonal Communication (MC 247) Muaturun
8

Communication Management & Policy (MC 248)

Muaturun

 

Academic Writing Guidelines

The main objective of this Academic Writing Guidelines is to provide reference to students who are working on their COM660 Academic Writing report. Students must follow the specifications outlined here to ensure their completed report meets the academic standards as expected of a Bachelor degree.

Muaturun "Academic Writing Guidelines (COM660)"   

Muaturun "Panduan Pemarkahan Bagi Penyeliaan Penulisan Akademik Tahun Akhir  & Akuan Penerimaan Penulisan Akademik Sarjana Muda Komunikasi Massa (COM 660)"

Muaturun "Borang Kehadiran Pelajar Bagi Penyeliaan Penulisan Akademik (COM 660)"

Muaturun "Practical Training (COM661) Report Guidelines"

Muaturun "Borang Panduan Pemarkahan & Laporan Lawatan Pensyarah (COM661)"