Majlis Ramah Mesra Naib Canselor Bersama Warga Fakulti Komunikasi Dan Pengajian Media.

#ncbersamawarga