PELAN PENGAJIAN MC770 - SARJANA KOMUNIKASI MASSA
         
MOD PENGAJIAN  :   SEPENUH MASA (S)    
JANGKAMASA         :   MIN SEM -3     :  MAX SEM - 4    
         
SEMESTER 01      
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS  UNIT KREDIT GROUP
1 COM 710 ADVANCED COMMUNICATION THEORIES 3 MC7701A
2 COM711 CONTEMPORARY ISSUES IN MEDIA AND CULTURAL STUDIES 3 MC7701A
3 COM713 COMMUNICATION ETHICS 3 MC7701A
4 COM721 SEMINAR IN MEDIA TRENDS CRITICISM 3 MC7701A
    JUMLAH KREDIT 12  
SEMESTER 02      
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS  UNIT KREDIT GROUP
1 COM 722 POLITICAL ECONOMY OF THE MEDIA  3 MC7702A
2 COM723 COMMUNICATION RESEARCH SEMINAR 4 MC7702A
3 COM731 NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES 3 MC7702A
4 COM732 TELECOMMUNICATION MEDIA MANAGEMENT  3 MC7702A
    JUMLAH KREDIT 13  
SEMESTER 03      
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS  UNIT KREDIT GROUP
1 COM 730 GRADUATE SEMINAR 4 MC7703A
2 COM733 INTERNATIONAL COMMUNICATION 3 MC7703A
3 COM740 DISSERTATION 6 MC7703A
4 COM741 MEDIA LAWS AND REGULATIONS 3 MC7703A
    JUMLAH KREDIT 16  
    JUMLAH KREDIT KESELURUHAN PENGAJIAN 41  

 

MOD PENGAJIAN  :   SEPARUH MASA (SP)    
JANGKAMASA         :   MIN SEM - 4   :  MAX SEM - 8    
         
SEMESTER 01      
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS  UNIT KREDIT GROUP
1 COM 710 ADVANCED COMMUNICATION THEORIES 3 MC7701B
2 COM711 CONTEMPORARY ISSUES IN MEDIA AND CULTURAL STUDIES 3 MC7701B
3 COM713 COMMUNICATION ETHICS 3 MC7701B
    JUMLAH KREDIT 9  
         
SEMESTER 02      
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS  UNIT KREDIT GROUP
1 COM721 SEMINAR IN MEDIA TRENDS CRITICISM 3 MC7702B
2 COM 722 POLITICAL ECONOMY OF THE MEDIA  3 MC7702B
3 COM723 COMMUNICATION RESEARCH SEMINAR 4 MC7702B
    JUMLAH KREDIT 10  
         
SEMESTER 03      
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS  UNIT KREDIT GROUP
1 COM 730 GRADUATE SEMINAR 4 MC7703B
2 COM732 TELECOMMUNICATION MEDIA MANAGEMENT  3 MC7703B
3 COM741 MEDIA LAWS AND REGULATIONS 3 MC7703B
    JUMLAH KREDIT 10  
         
SEMESTER 04      
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS  UNIT KREDIT GROUP
1 COM731 NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES 3 MC7704B
2 COM733 INTERNATIONAL COMMUNICATION 3 MC7704B
3 COM740 DISSERTATION 6 MC7704B
    JUMLAH KREDIT 12  
    JUMLAH KREDIT KESELURUHAN PENGAJIAN 41  

 

Dikemaskini : 7 Ogos 2019.