Keratan Akhbar Berita Harian Bil 357 Khamis 1hb Disember 2016 (Varsiti, Kembara/global).