Program Mobiliti Mahasiswa Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kampus Shah Alam.

17 April 2015 (Jumaat).