Tahniah Ts. Mohamad Razeef Shah Mohmad Rafik!

 
Tahniah Encik Ts. Mohamad Razeef Shah Mohmad Rafik
atas pelantikan sebagai Ketua Pusat Pengajian Komunikasi dan Media Baharu Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
 
Ikhlas daripada warga
Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
 

Faculty of Communication and Media Studies
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia
 
General Inquiry
masscomm.korporat@uitm.edu.my

Website Inquiry

Webmaster : masscomm.korporat@uitm.edu.my

Tel Academic : -
Tel HEP : -
Tel Administrative : -
Fax : -